संविधान अस्वीकार गर्ने कुन समुदायका कति सभासद ?

क्षेत्रीः १२५ः बहिस्कार गर्ने १ जना
जनजातिः १२१ः बहिस्कार गर्ने १ जना
ब्रम्हण ११८ः बहिस्कार गर्ने ३ जना
मधेशीः ९४ः बहिस्कार गर्ने २७ जना
थारुः ४२ः बहिस्कार गर्ने १३
दलितः ४०ः जना बहिस्कार गर्ने १ जना
पिछडिएको क्षेत्रः २०ः बहिस्कार गर्ने १ जना
मुस्लिम १७ः बहिस्कार गर्ने ३ जना

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *